kontakt | switch to

chdeplites

Pielęgniarstwo w Szwajcarii 

W Szwajcarii jedna pielęgniarka jest odpowiedzialna za maksymalnie sześciu pacjentów. W porównaniu z innymi krajami europejskimi zakres kompetencji personelu pielęgniarskiego w Szwajcarii jest o wiele szerszy. W Szwajcarii funkcjonuje tzw. system Bezugspfelge, co oznacza, że szereg działań pielęgniarskich wobec pacjenta i jego rodziny wykonywanych jest

przez tą samą pielęgniarkę. Taki system opieki koncentruje się w pełni na pacjencie.

Dokładnie oznacza to:

  • Pełną odpowiedzialność personelu pielęgniarskiego za proces opieki pielęgniarskiej
  • Planowanie i kontrolowanie procesu pielęgnowania oraz terapii
  • Kierowanie podległymi zespołami pielęgniarskimi (np. asystentami pielęgniarstwa)
  • Ścisłą współpracę z lekarzami oraz zespołami terapeutycznymi
  • Współpracę z pacjentem i jego rodziną
  • Udział w kształceniu praktykantów
Podczas praktyk pielęgniarskich moi koledzy z zespołu byli dla mnie ogromnym wsparciem.
Maria Grazia G. z Włoch