kontakt | switch to

chdeplites

ochrona zdrowia

Szwajcarski system ochrony zdrowia jest uważany za jeden z najlepszych, przy czym najdroższych na świecie. Obecnie w Szwajcarii jest około 300 szpitali (40'000 łóżek).

Zawód pielęgniarki jest zawodem niezwykle poważanym i cieszącym się wysokim zaufaniem społecznym, co odzwierciedlone jest również w zarobkach pielęgniarek w Szwajcarii. Współpraca pomiędzy lekarzami i personelem pielęgniarskim ma charakter partnerski. Lekarze chętnie korzystają z fachowej wiedzy oraz doświadczenia personelu pielęgniarskiego.

Bardzo ważną kwestia jest możliwość ciągłego rozwoju zawodowego personelu pielęgniarskiego. Osobom zainteresowanym podwyższaniem swoich kwalifikacji Szwajcaria oferuje szeroką gamę kursów i szkoleń. Jeżeli chodzi o edukację, badania naukowe czy innowacyjność , Szwajcaria należy do liderów w Europie.

Każdy mieszkaniec Szwajcarii podlega obowiązkowi ubezpieczania zdrowotnego, co daje mu dostęp do usług medycznych na wysokim poziomie. Istnieje wykaz przysługujących usług oraz leków refundowanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.  W Szwajcarii istnieje wiele firm ubezpieczeniowych oferujących różne usługi medyczne. Osoby ubezpieczone są zobowiązane opłacać miesięczną składkę ubezpieczeniową.