kontakt | switch to

chdeplites

Proces rekrutacji

Udział w procesie rekrutacji jest bezpłatny i składa się z czterech etapów:

Podczas praktyk pielęgniarskich moi koledzy z zespołu byli dla mnie ogromnym wsparciem.
Maria Grazia G. z Włoch