kontakt | switch to

chdeplites

Rekrutacja

O udział w programie Curaswiss mogą się ubiegać pielęgniarki/ pielęgniarze z wyższym wykształceniem posiadający już doświadczenie zawodowe. Udział w procesie rekrutacji  składa się z czterech etapów.

W trakcie rekrutacji sprawdzane są kompetencje personalne, motywacja oraz umiejętności pielęgniarskie kandydatów.

Wymagania

Program Curaswiss stawia przed kandydatami wysokie wymagania dotyczące zarówno ich kompetencji zawodowych jak i personalnych:

  • Ukończone studia licencjackie oraz magisterskie na kierunku pielęgniarstwo oraz bardzo dobre wyniki w nauce
  • Minimum dwa lata doświadczenia zawodowego na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza
  • Motywacja do rozwoju osobistego i zawodowego
  • Odporność na stres, łatwość w radzeniu sobie z nowymi sytuacjami
  • Gotowość do zamieszkania w Szwajcarii
Moja rodzina goszcząca w Berlinie jest bardzo otwarta i pomocna.
Martina T. z Włoch