kontakt | switch to

chdeplites

Etapy programu

Program Curaswiss rozpoczyna się Kursem Początkowym w Berlinie w szkole językowej German Language School (GLS). Kurs zakończony jest egzaminem z języka niemieckiego na poziomie B2. Pozytywny wynik tego egzaminu pozwala przystąpić uczestnikom do kolejnego etapu programu Curaswiss w Szwajcarii. Pierwszy etap szkolenia w Lucernie dotyczy życia i pracy w Szwajcarii. Następnie w trakcie praktyki pielęgniarskiej uczestnicy zdobywają wiedzę na temat pielęgniarstwa w Szwajcarii oraz utrwalają umiejętności praktyczne, co pozwoli im przejąć coraz większą odpowiedzialność w pracy zawodowej.

Struktura programu Curaswiss:

Etap

Miejsce Zakres kursu Czas trwania

Kurs Początkowy

Berlin

Szkolenie językowe w pełnym wymiarze czasu
Niemiecki poziom B2,
Terminologia niemiecka w pielęgniarstwie,
Praktyki językowe w ramach pracy społecznej

44 tygodnie
(maks.)

Kurs  Zaawansowany

Lucerna
Kampus Curaswiss

Tydzień orientacyjny, Praktyka Transferowa, Teoretyczne i praktyczne kursy zawodowe z zakresu umiejętności pielęgniarskich
Dialekt szwajcarski
Integracja

10 tygodni

Kurs Zawodowy

Instytucja ochrony zdrowia w Szwajcarii

Kurs Zawodowy na poziomie pielęgniarki / pielęgniarza. Wprowadzenie w realia pracy pielęgniarki i pielęgniarza w Szwajcarii poprzez płatne staże w wybranej instytucji ochrony zdrowia.

12 miesięcy