kontakt | switch to

chdeplites

Szwajcarskie domy opieki

Curaswiss współpracuje z domami pielęgnacji doraźnej, długoterminowej i rehabilitacyjnej. Po kilkumiesięcznym stażu następuje zwykle przeniesienie do stałego personelu odpowiedniej instytucji. Jak dotąd z powodzeniem przeprowadzono 97 ulokowań w następujących kantonach:

Curaswiss jest dla mnie ogromnym wsparciem w temacie znalezieniu dobrej pracy dla pielęgniarki w Szwajcarii.
Raquel D. z Hiszpanii