kontakt | switch to

chdeplites

Szwajcarskie domy opieki

Curaswiss współpracuje z domami pielęgnacji doraźnej, długoterminowej i rehabilitacyjnej. Po kilkumiesięcznym stażu następuje zwykle przeniesienie do stałego personelu odpowiedniej instytucji. Jak dotąd z powodzeniem przeprowadzono 97 ulokowań w następujących kantonach:

Dzięki programowi Curaswiss jestem bardzo dobrze przygotowana do pracy i życia w Szwajcarii.
Julia D. z Polski