kontakt | switch to

chdeplites

Korzyści

Curaswiss stwarza korzystną sytuację dla wszystkich zainteresowanych stron:

  • Uczestnicy mogą ukończyć szkolenia na wysokim poziomie, a tym samym zwiększyć swoje szanse na udaną karierę.
  • Domy opieki mogą złagodzić napiętą sytuację kadrową dzięki pomocy wykształconego personelu pielęgniarskiego z programu Curaswiss.
Podczas programu Curaswiss zawsze czułam, że jestem pod dobrą opieką, i że program dobrze przygotuje mnie do życia i pracy. Dzięki temu teraz kiedy jestem w Szwajcarii z powodzeniem udaje mi się realizować moje pielęgniarskie plany zawodowe.
Eva-Maria B. z Niemiec