kontakt | switch to

chdeplites

Korzyści

Curaswiss stwarza korzystną sytuację dla wszystkich zainteresowanych stron:

  • Uczestnicy mogą ukończyć szkolenia na wysokim poziomie, a tym samym zwiększyć swoje szanse na udaną karierę.
  • Domy opieki mogą złagodzić napiętą sytuację kadrową dzięki pomocy wykształconego personelu pielęgniarskiego z programu Curaswiss.
Kurs języka niemieckiego w Berlinie był na bardzo wysokim poziomie. Dzięki temu jestem świetnie przygotowana do stażu pielęgniarskiego i bez większych obaw i stresu rozpoczynam kolejny etap programu.
Faustyna S. z Polski