kontakt | switch to

chdeplites

Korzyści

Curaswiss stwarza korzystną sytuację dla wszystkich zainteresowanych stron:

  • Uczestnicy mogą ukończyć szkolenia na wysokim poziomie, a tym samym zwiększyć swoje szanse na udaną karierę.
  • Domy opieki mogą złagodzić napiętą sytuację kadrową dzięki pomocy wykształconego personelu pielęgniarskiego z programu Curaswiss.

Osoba kontaktowa

Magdalena Domańska

Magdalena Domańska
Manager ds. rekrutacji
rekrutacja@ curaswiss.ch
Polska
Kontakt