kontakt | switch to

chdeplites

FAQ

 1. Czy wynagrodzenie jakie oferuje Curaswiss jest wystarczające, aby się utrzymać na poszczególnych etapach programu?

  Tak. Obserwując i konsultując wydatki uczestników poprzednich edycji wynagrodzenia przewidziane na programie w zupełności wystarczą Państwu, aby się utrzymać na wszystkich etapach. Jednak nie są one wystarczając jeśli jest potrzeba utrzymania rodziny, spłaty kredytu czy jakiś innych zobowiązań w Polsce.

 2. Jak wygląda kwestia ubezpieczenia na programie?

  Etap w Berlinie to czas kiedy Państwo sami jesteście odpowiedzialni za ubezpieczanie. Jest możliwe wykupienie tzw. „Dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego”  w oddziale NFZ. Część uczestników korzysta również/bądź z opcji „Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) z trakcie dwóch pierwszych etapów programu. Tutaj decyzja należy do uczestników, którą opcje wybiorą. W Szwajcarii wykupują Państwo sobie ubezpieczenie w Szwajcarskiej kasie chorych

 3. Co dzieje się z uczestnikiem po zakończeniu programu?

  Po zakończeniu programu najczęściej podpisują Państwo umowę o pracę bezpośrednio z instytucją ochrony zdrowia, w której odbywali Państwo 12 miesięczny staż.

  Tak naprawdę Państwa możliwości po programie Curaswiss są nieograniczone. Po zakończeniu programu będą Państwo znali język niemiecki na poziomie B2-C1. Będą Państwo również znali świetnie realia pracy pielęgniarki w Szwajcarii. Dzięki temu będą Państwo mogli ubiegać się o pracę we wszystkich instytucjach ochrony zdrowia w kantonach niemieckojęzycznych w Szwajcarii.

 4. Co się wydarzy jeśli zrezygnuję z programu Curaswiss?

   Jeśli uczestnik przerwie udział w programie z własnej winy lub z innych przyczyn, za które Curaswiss nie ponosi odpowiedzialności, wówczas jest on zobowiązany do zapłaty proporcjonalnej części czesnego. Koszty takie są zawarte w umowie podpisywanej z uczestnikiem programu.

  W wyjątkowych, losowych uzasadnionych przypadkach Curaswiss może zrezygnować z wymogu zwrotu proporcjonalnej części czesnego.

 5. Jak wygląda struktura przykładowego oddziału w szpitalach w Szwajcarii?

   Oddział: 24 łóżka – pokoje pacjentów jedno bądź dwu osobowe
   Personel do dyspozycji:
   1 Oddziałowa
   1 ekspert ds. pielęgniarstwa
   15-20 pielęgniarek/pielęgniarzy
   2-3 opiekunów medycznych (FaGe)
   2-3 asystentów
   1-2 praktykantów/studentów

 6. Czy praca pielęgniarki w Polsce różni się od systemu pracy pielęgniarki w Szwajcarii?

   Tak, jest spora różnica w systemie pracy pielęgniarek w Polsce i w Szwajcarii. W Szwajcarii obowiązuje system trzy zmianowy, pracuje się około 8,5 godziny dziennie. Pielęgniarka w Szwajcarii ma zdecydowanie większe kompetencje, większą decyzyjność, a co za tym idzie bierze na siebie większą odpowiedzialność. Pielęgniarka jest pierwszą osobą kontaktową dla pacjenta oraz jego rodziny.

  W Szwajcarii lekarz nie przebywa zazwyczaj na oddziale, bierze on udział na przykład w porannych obchodach z pielęgniarką, ale zwyczajowo wszelkie konsultacje między lekarzem a pielęgniarką odbywają się drogą telefoniczną. Natomiast duża decyzyjność leży po stronie samej pielęgniarki, to ona odpowiada i podejmuje decyzje w kwestiach zaleceń medycznych i terapii jakie powinny się zadziać w ramach leczenia pacjenta w szpitalu.

  Pielęgniarka zazwyczaj odpowiada za 6-8 pacjentów, jest to oczywiście zależne od oddziału. Dodatkowo pielęgniarka zarządza i deleguje zadania personelowi jej podległemu, są to tzw. FAGE czy asystentki pielęgniarki.

 7. Czy jest możliwość zrobienie specjalizacji w Szwajcarii?

  Tak, jest możliwość zrobienia specjalizacji w Szwajcarii. Jeśli ktoś z uczestników jest zdecydowany na zrobienie specjalizacji w Szwajcarii to zazwyczaj taka decyzja jest podejmowana na 3 roku programu. Wtedy w porozumieniu ze szpitalem wspólnie planują Państwo ścieżkę rozwoju i kariery oraz kształcenie i praktykę w ramach specjalizacji. W praktyce wygląda to często tak, że podejmując specjalizację od razu rozpoczynacie Państwo pracę na oddziale związanym z dziedziną specjalizacji. Dodatkowo kształcenie teoretyczne w ramach specjalizacji odbywa się w szkole,  która współpracuje ze szpitalem. Zatem realizujecie Państwo specjalizację w ramach swojej kariery zawodowej i pracy w danym szpitalu. Nie odbywa się to dwutorowo jak w Polsce, gdzie zazwyczaj Państwo robicie specjalizację i dodatkowo pracujecie. Czas nauki jak i praktyki w ramach specjalizacji wlicza się do Państwa tygodniowego czasu pracy w Szwajcarii.

 8. Czy polskie specjalizacje są uznane na terenie Szwajcarii?

  Nie, polskie specjalizacje nie są uznane na terenie Szwajcarii. Jeśli ktoś już posiada specjalizację, to zazwyczaj możliwe jest uzupełnienie różnić programowych wynikających z toku kształcenie w Polsce i w Szwajcarii.

Moja rodzina goszcząca w Berlinie jest bardzo otwarta i pomocna.
Martina T. z Włoch