kontakt | switch to

chdeplites

Skontaktuj się z nami

 Jeżeli są Państwo zainteresowani pracą w Szwajcarii zachęcamy do kontaktu z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat programu Curaswiss. Zapraszamy!

Curaswiss wspiera pielęgniarzy i pielęgniarki z zagranicy w ich ich rozwoju zawodowym i personalnym w trakcie pobytu w Szwajcarii.
Roni Lopes
Education Expert, Curaswiss AG